top of page
AdobeStock_119947754.jpeg

ART & PAINTING

logo PR ok_edited.png

KONSERWACJA

ART & PAINTING

Pracownia Sztuki

a r t   s t u d i o

KONSERWACJA  ZABYTKÓW ORAZ RENOWACJA DZIEŁ SZTUKI

W dziale konserwacji zabytków oraz renowacji dzieł sztuki zajmujemy się wykonywaniem prac konserwatorskich oraz renowacyjnych w obiektach zabytkowych, a także realizacją prac konserwatorskich dzieł sztuki, rzeźby, detali architektonicznych, snycerki, sztukaterii, malarstwa, metali, powłok syntetycznych, polichromii wewnętrznych i zewnętrznych oraz złoceń. Prace prowadzone są zgodnie ze sztuką konserwatorską, przy użyciu profesjonalnych środków technicznych oraz zgodnie z wytycznymi wynikającymi z postanowień zawartych w dokumentacji programów konserwatorskich. 

bottom of page